PROJECTES.
El ferro és el principal component amb el que XGB realitza la major part dels projectes, buscant sempre la millor de les cares d’aquest metall.

Actuant en àmbits comercials i privats, el resultat dels espais creats desprenen calidesa, ordre, línies estilitzades i confort visual.

La creació d’espais és un exercici personal que requereix una lectura real de les necessitats del client i una recerca constant de funcionalitat.

Junts, client i XGB, fan possible la creació d’aquell espai desitjat, triant sempre la millor de les seves versions.
© 2012 Xavier Grané Bonet. Tots els drets reservats. Disseny: Ixbit